نویسنده = الهه پنجه باشی
مطالعه‌ تطبیقی گچ‌بری‌های سیراف با گچ‌بری‌های چال ترخان و تیسفون

دوره 3، شماره 9، فروردین 1403، صفحه 31-46

10.22034/ais.2024.434523.1071

الهه پنجه باشی؛ زینب محمدجانی دیوکلائی


مطالعۀ ویژگی‌های ساختاری نقاشی‌های مانوی

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 45-67

10.22034/ais.2022.341940.1014

الهه پنجه‌باشی؛ زینب محمدجانی دیوکلائی


مطالعۀ نقش های حیوانی هنر پارچه‌بافی ساسانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 97-112

10.22034/ais.2022.330912.1012

الهه پنجه باشی؛ سوگند مهذب ترابی