موضوعات = باستان‌شناسی
گورهای سنگی هرات، یزد، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22034/ais.2023.429683.1066

محمدحسین عزیزی خرانقی


بررسی کانال آبیاری 7000 ساله در تپه پردیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402

10.22034/ais.2024.385445.1035

پوریا خدیش


میراث فرهنگی به مثابه یک پدیده‌ اجتماعی: رویکردی نو در مطالعات تاریخی ـ فرهنگی پروژه‌های سدسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1403

10.22034/ais.2024.442981.1081

فرزاد مافی؛ بابک شیخ بیکلو اسلام


بررسی پیشینه و جایگاه موستَک/موسیقار (پان‌فلوت) در پهنه فرهنگی ایران بر اساس یافته های باستان شناسی و منابع نوشتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22034/ais.2024.437103.1075

علیرضا یزدانی سنگری؛ زهرا خدادادزاده


مطالعه‌ تطبیقی گچ‌بری‌های سیراف با گچ‌بری‌های چال ترخان و تیسفون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.22034/ais.2024.434523.1071

الهه پنجه باشی؛ زینب محمدجانی دیوکلائی


A Golden Bowl from the Caspian Sea Region

دوره 3، شماره 8، دی 1402، صفحه 85-88

10.22034/ais.2023.414992.1054

اسماعیل یغمایی


گل مهرهای تل گردوهای اقلید فارس

دوره 2، شماره 7، مهر 1402، صفحه 43-52

10.22034/ais.2023.414978.1048

حامد مولایی کردشولی؛ علیرضا جعفری زند


ساسانیان ایران

دوره 2، شماره 7، مهر 1402، صفحه 79-83

10.22034/ais.2023.415070.1059

اژدر مهربان خوشبخت


An Insight into Achaemenid Golden Bowl

دوره 2، شماره 6، تیر 1402، صفحه 77-83

10.22034/ais.2023.404143.1044

اسماعیل یغمایی


بررسی سکه‌های عرب‌ساسانی اشکفت روستای دوکوهک ارسنجان، فارس

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 55-75

10.22034/ais.2023.370610.1032

ابراهیم روستایی فارسی؛ ولی زارعی؛ زهرا نعمتی