بررسی باستان‌شناختی آتشکده‌های کُلم، بخش دوستان بدره ایلام در زاگرس مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران

چکیده

آتشکده‌های کُلم 1 و 2 در کوهستان‌های داخلی و دست‌نیافتنی کُورکیو ساخته شده‌اند. این دو بنا امروزه در بخش دوستان شهرستان بدره ایلام واقع‌اند که در گذشته خود جزیی از استان و ولایت مهرگان‌گدگ (مهرجان‌قذق) در ولایت جبال بوده است. این دو بنا به فاصله حدود 150 متر از هم ساخته شده‌اند و از نظر نقشه با هم متفاوت هستند که نشان‌دهنده این است که در دو دوره زمانی جدا از هم ایجاد شده‌اند. اولی را به دوره شاپور دوم و جانشیناش و دومی را می‌توان به دوره خسرو یکم و یا جانشینش خسرو دوم نسبت داد و شاید دلیلی بر کارکردهای مختلف آنها باشد. هرچند که در ساخت آنها از مصالح در دسترس که شامل لاشه‌سنگ و گچ نیمکوب که در این منطقه فراوان است بهره برده‌اند. از طرفی دیگر عوامل متعددی در ساخت و مکان‌یابی آنها مؤثر بوده، مهم‌ترین آنها را می‌توان شرایط مناسب طبیعی و دسترس‌ناپذیری آنها و نزدیکی به تیسفون دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Archaeological Survey of Kolm Fire Temples, Dostan District of Badreh, Ilam in the Central Zagros

نویسنده [English]

  • Ali Nourallahi
Tehran
چکیده [English]

firetemples of Kolm 1 and 2 were built in the inaccessible Kover Kyva (Kabir koh) mountains. Today, these two buildings are located in the Dostan district of Badra County of Ilam, which in the past was a part of Mehregan Gadaq (Mehrijan Ghazaq) province in Jebal. The two buildings are built at a distance of about 150 meters from each other. They are different in terms of plan and map, which indicates that they were created in two separate time periods. The first can be attributed to the period of Shapur II and his successor and the second can be attributed to the period of Ḵosrow I or his successor Ḵosrow II. This may be a reason for their different functions. However, in their buildings, they have used the available materials, including Rubble and carcass and plaster, which are abundant in this area. On the other hand, several factors are effective in their construction and location, the most important of which are: one; Suitable natural conditions and their inaccessibility. Second; proximity to Ctesiphon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Jebal
  • Mehregan Gadaq
  • Badra County
  • Kolm Fair temples