رسالت سوداشن به عنوان بودی‌ستوه در داستان وسنتره‌جاتکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی، کارشناس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل

چکیده

قانون رنج جهانی و یا حقیقت شریف دوکّه از آموزه‌های اصلی بودایی است. از نظر بودا، یک فرد با رهایی از دل مشغولی های فردی، اجتماعی، خاموش کردن همه‌ی تمایلات و خواهش‌های نفسانی، از رنج و تولّد مکرّر در این جهان نجات می‌یابد و به آرامش و رستگاری ابدی (نیروانه) می‌رسد. به باور مکتب مهایانه، امکان رهایی و نجات به واسطه‌ی تلاش و نیروی فردی وجود ندارد و کمک یک منجی امری ضروری است و این همان وظیفه‌‌ای است که سوداشن، شاهزاده‌ی داستان وسنتره‌جاتکه بر عهده می‌گیرد. ازاین‌رو بخش‌هایی از متن سغدی مرتبط با کردار فردیِ سوداشن، شاهزادۀ داستان وسنتره جاتکه (طبق حرف نویسی بنونیست) که برای ارائه‌ی ترجمه فارسی بهتر توسط نگارنده بر اساس واژه‌نامه‌ی خانم قریب آوانویسی شده و مطابق ترجمه‌ی فرانسه بنونیست بازبینی شده‌اند، انتخاب شده است. این مقاله در پی آن است که از خلال بررسی‌های محتواییِ متن نقش سوداشن را آشکار کند و اینکه آیا می‌توان او را در مقام منجی و بودی‌ستوه دانست. که سرانجام به خاطر هدف مقدس خود که پیوسته در داستان تکرار می‌شود یعنی رهاندن جانداران از رنج و دوزخ، تمام دارایی‌ها و فرزندان و همسر خود را می بخشد و به پاداش این کردار خود به مقام بودا خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mission of Sodashan as a bodhisattva in the story of Vessantara Jataka

نویسنده [English]

  • Afsaneh Shekari Namin
Expert of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Department of Ardabil Province
چکیده [English]

The law of universal suffering or the noble truth of the Dukkha is one of the main Buddhist teachings. According to the Buddha, a person is freed from repetitive suffering and rebirth in this world by liberation from all personal and social preoccupations, by the suppression of all carnal desires and desires, and attains eternal peace and salvation (Nīrvāna). According to the Mahāyāna school, there is no possibility of salvation through personal effort and force, and the help of a savior is essential, and this is the task that the Sōdāšan, the prince of story (Vesantraa Jātaka). Therefore, parts of the Sogdian text related to the individual actions of Sōdāšan, the prince of fiction, the Vessantara Jātaka (according to the Benvenist orthography) have been selected to provide a better Persian translation by the author based on Ms. Gharib's transliteration and revised according to the French Benvenist translation. This article seeks to reveal the role of the trader through a substantive examination of the text and whether he can be considered a savior and Buddhisattva. Eventually, because of his sacred purpose, which is constantly repeated in the story, which is to save the living from suffering and hell, he forgives all his possessions, children, and wife, and as a reward for this deed, he will become a Buddha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buddhisattva
  • Dukkha
  • Nῑrvāna
  • savior
  • Sōdāšan
  • Sogdian Language
  • Vessantara Jātaka