مطالعۀ نقش های حیوانی هنر پارچه‌بافی ساسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

صنعت پارچه‌بافی در دوره‎ ساسانیان به اوج شکوفایی و رونق رسید. زیبایی و شکوه در نقوش تزئینی پارچه‌ها، مهم‌ترین جنبۀ این هنر است. نقوش تزئینی شامل نقوش حیوانی، گیاهی، انسانی و هندسی می‌شود که نقوش حیوانی بارزترین بخش آن را تشکیل می‌دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های نقوش حیوانی پارچه‌های ساسانی از لحاظ ظاهری و معنایی است و در این راستا، به این پرسش‌ها پرداخته شد که نقوش چهارپایان و پرندگان به‌کار رفته در پارچه‌های ساسانی به چه صورت تصویر شده‌اند؟ رنگ‌بندی این نقوش چگونه است؟ و نقوش حیوانی با چه عناصری ترکیب شده‌اند؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکردی تاریخی است و اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 9 تصویر از تکه پارچه‌‌های باقی‌مانده از دورۀ حکومت ساسانیان است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نقشمایه‌های حیوانی در پارچه‌های ساسانی، شامل چهارپایان و پرندگان می‌گردد که طراحی آن‌ها به صورت ساده و هندسی انجام شده و هر نقش به علت ارزش فرهنگی و مذهبی و طبق دستور پادشاهان انتخاب شده است. به طور کلی، میل هنرمندان به استفاده از حیواناتی است که در اوستا و آیین مزدایی، مقدس، قابل احترام و مرتبط با ایزدان آسمانی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Animal Motifs of Sassanid Textile Design

نویسندگان [English]

  • Elaheh Panjehbashi 1
  • Sogand Mohazzab Torabi 2
1 Associate Professor of Alzahra University
2 Master in Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Textile industry reached great prosperity during Sassanid Empire. Sassanid fabrics were appreciated due to the quality and unique designs. Decorative patterns of Sassanid textiles are contained geometric, plant, human and animal motifs and among all of them, animal motifs are the most notable ones. The present study investigates the expressive, mythical and visual aspects of animal motifs of Sassanid fabrics, thereby answering these questions: How are bird and quadruped motifs illustrated on fabrics? What is the color of these motifs? And what are the other ornaments that used on textiles? The study is done by analytical-descriptive method by historical approach and the information is accumulated by means of library method. The authors attempted to identify and classify animal motifs of remained fabrics and inspect the importance of the existence of these ornaments. In this article, nine images of limited samples of Sassanid fabrics have been analyzed in terms of visual and cultural-roots features. In general, the results define that, the animal motifs of Sassanid design included quadrupeds and birds which are drawn by simple lines and geometrical shapes. Overall, artists tend to use animals which had spiritual and mythical massages. Quadruped patterns include ram, horse, lion and hog. Additionally, bird patterns contain eagle, peacock, rooster and duck. We can see both figurative and abstract motifs with primarily colors which have been mostly used. The drawings have been done by geometric and delicate lines, also artists used plant and geometrical shapes to design animals' bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanid
  • Textile
  • Motif
  • Animal
  • Quadruped
  • Bird