اشاره‌ای به آتشکده‌های ولایت فارس در دوران اسلامی براساس تعدادی از متون تاریخی

نوع مقاله : مقالۀ مروری

نویسندگان

1 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی/ کارشناس باستان‌شناس

2 عضو هیئت علمی گروه باستان‌شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

چکیده

آتشکده در دین زرتشتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از ملزومات پرستش، هر کجا که زرتشتیان باشند آتشکده هم وجود دارد. با این وصف، با توجه به اینکه در چند سده نخستین اسلامی از استقرارگاه‌های زرتشتی اطلاعاتی داریم اما به همان نسبت آگاهی کمتری از آتشکده‌های آنها داریم. به همین دلیل بررسی منابع تاریخی برای یافتن آتشکده‌ها راهگشا خواهد بود. ولایت فارس به عنوان خاستگاه ساسانیان در طی این دوره از نظر مذهبی هم مورد توجه شاهان قرار گرفت و علاوه بر آن جایگاه آذرفرنبغ نیز بوده است. با این اهمیت طبیعتاً بیشتر آتشکده‌های ساسانی در این ولایت ساخته شده‌اند. اما با یورش تازیان و برافتادن ساسانیان دین زرتشت رونق پیشین خود را از دست داد و به تبع آن با فروافتادن پایگاه موبدان تا حدود زیادی آتشکده‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفت و روند تخریب یا تغییر کاربری آنها معمول گشت. بااین وجود منابع گویای این است که در فارس بیشترین زرتشتیان همچنان حضور دارند. با این مختصر تا به حال در مورد تطابق نام آتشکده‌هایی که در متون تاریخی قید شده‌اند با بقایای آتشکده‌هایی که در پژوهش‌های باستان‌شناختی شناسایی شده‌اند کمتر صورت گرفته است. ما در این پژوهش به دنبال این هستیم که نشان دهیم برخلاف تصور، بسیاری از آتشکده‌هایی که به دوره ساسانی منسوب شده‌اند به‌احتمال‌ بسیاری تا مدت‌ها بعد از دوره ساسانی همچنان مورد استفاده پیروان دین زرتشت بوده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Reference to the Fire Temples of Fars Region in the Islamic Era Based on a Number of Historical Texts

نویسندگان [English]

  • Ali Hozhabri 1
  • Majid MontazerZohuri 2
1 Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicraft/ Expert of Archaeology
2 Assistant Professor, Archaeology Department, Literature Faculty, University of Tehran
چکیده [English]

The fire temple has a special place in the Zoroastrian religion and as one of the necessities of worship, there is a fire temple wherever Zoroastrians are. However, given that we have information about Zoroastrian settlements in the first few centuries of Islam, we are equally less aware of their fire temples. For this reason, it will be helpful to study the historical sources to find the fire temples. Fars province, as the origin of the Sassanids during this period, was also considered by the kings from a religious point of view, and in addition, it was also the place of Azarfarnagh. With this importance, most of the Sassanid fire temples have been built in this province. However, with the invasion of the Tazians and the fall of the Sassanids, the religion of Zoroaster lost its former prosperity, and consequently, with the fall of the priests' base, the fire temples were largely affected and the process of their destruction or change of use became common. However, sources indicate that most Zoroastrians are still present in Persia. With this brief, so far little has been done about matching the names of fire temples mentioned in historical texts with the remains of fire temples identified in archaeological research. In this study, we seek to show that, contrary to popular belief, many fire temples attributed to the Sassanid period were probably still used by followers of the Zoroastrian religion long after the Sassanid period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire Temple
  • Islamic Era
  • Fars region
  • Sasanian
  • Historical Texts