گورستان‌های عصر آهن دشت میانکوهی آسمان‌آباد استان ایلام در زاگرس مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر آزاد

چکیده

عصر آهن در زاگرس مرکزی همزمان با دوره حکومت آشوریان و کاسی‌ها و دیگر اقوام و حضور آنها در این ناحیه است. مطالعات باستان‌شناسی این دوره تقریباً بدون توجه به حضور این حکومت‌ها یا گروه‌ها، فقط به بررسی گورستان‌ها و شیوه تدفین و دیگر یافته‌ها پرداخته‌اند. هرچند شواهد باستان‌شناسی و نقش برجسته‌های به دست آمده از این ناحیه در کنار اسناد مکتوب آشوری نشان دهنده حضور قوی آشوریان و کاسی‌ها است. به‌هررو این مهم در مطالعات عصر آهن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دشت میانکوهی آسمان‌آباد در شمال استان ایلام نیز از این موضوع جدا نیست. این ناحیه با وجود صعب‌العبور بودن و وسعت کم آن از نظر داده‌های باستان‌شناسی این دوره قابل توجه است، زیرا حلقه اتصال نواحی شمالی زاگرس مرکزی به نواحی جنوبی آن است. در بررسی این منطقه چندین گورستان متعلق به عصر آهن 1-3 شناسایی و بررسی شد. بررسی و مطالعه یافته‌ها و آثار این گورستان‌ها نشان‌دهنده تعلق آنها به گروه‌های نیمه کوچ‌نشین یا کوچ‌نشین است که در نزدیک یا کرانه‌های رودخانه آسمان‌آباد و ایل راه‌ها ایجاد شده‌اند. مطالعه و تحلیل و مقایسه معماری گورها و همچنین سفال‌های سطحی این گورستان‌ها علاوه‌بر روشن کردن وضعیت این منطقه در عصر آهن، بیانگر ارتباط دو سویه و همگونی این منطقه با نواحی دیگر زاگرس مرکزی است. ازطرف دیگر برخی شواهد سفالی حکایت از حضور کاسی در این ناحیه بعد از بازگشت از بین‌النهرین دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Iron Age Graveyard’s of Aseman Abad Intermountain Plain, Ilam Province in Central Zagros

نویسنده [English]

  • Ali Nourallahi
Free Researcher
چکیده [English]

The Iron Age in the Central Zagros is contemporaneous by Assyrians, Kassite’s states, and other tribes and their presence in this area.  Archaeological studies of this period, almost regardless of the presence of these States or groups, have only studied graveyards and burial methods and other findings from them. However, archaeological evidence and reliefs obtained from this area along with Assyrian cuneiform tablets show the strong presence of Assyrians and Kassites. However, this issue has received less attention in Iron Age studies, The Aseman-Abad intermountain plain is no exception. Despite being difficult to cross and its small area, this area is significant in terms of archaeological data of this period, because it is the link between the northern regions to southern regions of Central Zagros. In the survey of this area, several graveyards’ belonging to the Iron Age I-III were identified and surveyed. The study of the findings and works of these graveyard’s shows that they belong to semi-nomadic or nomadic groups that have been created near or along the banks of Aseman-Abad Rivers. The study, analysis, and comparison of the architecture of the tombs as well as the surface pottery of these graveyard’s, in addition to clarifying the situation of this region in the Iron Age, shows this era with other areas of the Central Zagros have a relationship and homogeneity. On the other hand, some pottery evidence indicates the presence of Kassite in this area after returning from Mesopotamia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Zagros
  • Iron Age
  • Asman Abad
  • Graveyards