سکه‌های عرب‌ساسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن

2 گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن

چکیده

پس از برافتادن یزدگرد سوم واپسین شاهنشاهی ساسانی، فرمانروایان اسلامی بی‌درنگ به ضرب سکه‌هایی پرداختند که سکه‌های کسروی نامیده می‌شد که پژوهشگران امروزه آنها را عرب‌ساسانی می‌نامند. این سکه‌ها از سنت به جای مانده از دورۀ ساسانی و تأثیر دیرپای ساسانیان بر تازیان در زمینۀ واژگان، شمایل‌نگاری و چیزهایی از این دست وام گرفته است. بیشتر سکه‌های عرب‌ساسانی سیمین هستند که با نام درهم شناخته شده‌اند. بر این سکه‌ها، به طور معمول، تصویری از شاه ساسانی همراه با یک نوشتۀ اندرزی و آرایه‌های گوناگون همراه ‌است. در سوی راستِ تصویر، نام حاکم به خط پهلوی نوشته شده‌ است و در پشت سکه‌ها، آتشدان آیین زرتشتی همراه با نگهبان آتش در کنار آتشدان حک شده ‌است. نگارندگان در این مقاله به نقد و بررسی کتاب سکه‌های دورۀ فترت، دورۀ گذار از ساسانی به اسلامی (معرفی سکه‌ای ویژه) می‌پردازد. سکه‌های عرب‌ساسانی در پژوهش‌های سکه‌شناسی جایگاه ارزنده و مهمی دارد و پژوهشگران گوناگون چه ایرانی و چه نیرانی مقاله‌های و کتاب‌های چندی در این زمینه نگاشته‌اند. نگارندگان در این مقاله بر آن هستند تا به نقاط ضعف و قوت این کتاب بپردازد، اگرچه در این کتاب نقطۀ قوتی دیده نمی‌شود و هرآنچه که هست نقاط ضعف است و این کتاب بیش از اینکه کتابی پژوهشی در عرصۀ سکه‌شناسی عرب‌ساسانی باشد، کاتالوگی آن هم نه‌چندان ارزنده است که اطلاعات ارزشمندی نه در چندی و نه در چونی به مخاطب نه‌تنها دانشگاهی و علمی  بلکه به عامۀ مردم هم نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arab-Sasanian Coins; A Review of the A Special Coin, in the Transition Period from Sasanid to Islamic

نویسندگان [English]

  • Shahin Aryamanesh 1
  • Houshang Rostami 2
1 Ihcs
2 Tissaphernes Archaeological Research Group
چکیده [English]

After killed Yazdgerd III the last king of Sasanian Empire and Decline Empire, Muslim rulers immediately mintage coins that called Kasravi that named Arab-Sasanian coins by scholars today. Investigation about Arab-Sasanian coins is an important archaeological subject and many scholars published some books and articles about that. This paper critically reviews the book entitled “the A Special Coin, in the Transition period from Sassanid to Islamic”. This book is not a research book in the field of Arab-Sasanian coinage, but a catalog in this field that does not have much value and it does not provide valuable information to the academic and scientific community, and to the general public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coin
  • Sasanian Empire
  • Arab-Sasanian Coins