مروری بر آویزهای دومارپیچی مکشوفه از ایران و بین‌النّهرین: با تمرکز بر نمونه‌های تپّه نوشیجان

نوع مقاله : مقالۀ مروری

نویسنده

دانش‌آموخته/دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

آویزهایی موسوم به آویزهای دومارپیچی در کاوش‌های باستان‌شناسی برخی از محوّطه‌های ایران و بین‌النّهرین کشف شده‌ است. تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ این گونه آویزها صورت نگرفته‌ است و مروری بر این یافته‌ها در پژوهش حاضر از لحاظ جنس، تاریخ‌گذاری، کاربرد و پراکندگی محل کشف آنها در دو حوزۀ جغرافیایی مذکور می‌تواند در روند مطالعات تطبیقی-مقایسه‌ای، گاهنگاری و گونه‌شناسی آتی در این باره و مطالعات تبادلات فرهنگی و تجاری میان ایران و بین‌النّهرین به‌ویژه در زمینه هنر فلزکاری تأثیرگذار باشد. اطّلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای گردآوری و سپس به روش توصیفی-تحلیلی پردازش شده‌ است. محلّ کشف این آویزها، تپّه نوشیجان ملایر، لایه‌های II و III تپّه حصار دامغان، لایه II تورنگ‌تپّه گرگان، تپّه گیان نهاوند و منطقه لرستان در ایران و لایه XI تپّه گوره، تلّ براک، گورستان سلطنتی اور و گور شماره 45 آشور در بین‌النّهرین است. نمونه‌هایی نیز در موزه‌های سین‌سیناتی و بریتانیا نگه‌داری می‌شود که محلّ کشف آنها مبهم است. آویزهای دومارپیچی مکشوفه از محوّطه‌های یادشده از جنس طلا، نقره و مس بوده و متعلّق به محدوده زمانی اوایل هزاره چهارم تا اوایل هزاره اوّل پ‌م است. به نظر می‌رسد این اشیا کاربرد آیینی و مذهبی داشته و به‌عنوان تعویذ به‌کار می‌رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of Double-spiral Pendants Discovered from Iran and Mesopotamia: Focusing on Samples from Nush-i Jan Tepe

نویسنده [English]

  • Hamed Hajilooei
Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Pendants known as double-spiral pendants have been discovered in the archaeological excavations of some sites of Iran and Mesopotamia. So far, there has been no independent research on this kind of pendants and a review of these findings in the present research in terms of gender, dating, use and distribution of their discovery in the two geographical basins above-mentioned can be used in the process of comparative studies, chronology and typology in the future. This and the studies of cultural and commercial exchanges between Iran and Mesopotamia are particularly influential in the field of metalworking art. The required information has been collected by library method and then processed by descriptive-analytical method. The sites of discovery of these pendants is Nush-i Jan Tepe in Malayer, layers II and III of Tepe Hissar in Damghan, layer II of Turang Tepe in Gorgan, Tepe Giyan in Nahavand and Lorestan region in Iran and layer XI of Tepe Gawra, Tell Brak, Ur royal cemetery and Assur tomb number 45 in Mesopotamia. There are also samples kept in the museums of Cincinnati and British, the place of their discovery is unclear. The double-spiral pendants discovered from the above-mentioned are made of gold, silver and copper and belong to the time range of the early 4th millennium to the early 1st millennium AD. It seems that these objects had a ritual and religious use and were used as amulets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double-spiral Pendant
  • Nush-i Jan Tepe
  • Tepe Hissar
  • Tepe Gawra
  • Assur
  • Ancient Mesopotamia