بررسی باستان‌شناسی استقرارهای دورۀ اشکانی حوضۀ آبریز قره‌چای شهرستان تفرش استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران

چکیده

بخش مرکزی تفرش به‌صورت ناحیه‌ای کوهستانی محصور در میان کوه‌ها قرار گرفته است. این منطقه ازآنجاکه در کنار شاهراه شمال به جنوب که از حاشیه کویر می‌گذرد در دوران‌ مختلف تاریخی و چه بسا پیشاتاریخی مطمح نظر بوده و به این ناحیه جایگاه ویژه‌ای بخشیده است. در دوره اشکانی این ناحیه به گمان جزو اولین نواحی بوده که بعد از پیشروی اشکانیان به سمت غرب و در آستانه تصرف ماد مورد توجه گرفت. زیرا این ناحیه صعب‌العبور به‌صورت قلعه‌ای طبیعی می‌توانست در بحران‌ها، زمینه لازم برای تدارکات و آمادگی‌های نظامی و غیره را فراهم سازد. در این منطقه چندین استقرار و محوطه مربوط به این دوره بررسی و مطالعه شده است. نتایج آن نشان می‌دهد که این محوطه‌‌ها در کرانه‌های رودخانه  قره‌چای و سرشاخه‌های آن و در کناره راه‌های کوهستانی که این ناحیه را به نواحی دیگر متصل کرده یا از این منطقه عبور می‌کنند، ایجاد شده‌اند. مطالعه سفال‌ها در کنار سایر عوامل نیز نشان از ارتباطات فرهنگی و تجاری و اهمیت این منطقه در این تبادلات به‌عنوان حلقه ارتباطی و راهبردی دارد. در مجموع در این مقاله کوشیده‌ام ابتدا به وضعیت دوره اشکانی و جغرافیای تاریخی تفرش از دیدگاه باستان‌شناسی و تاریخی پرداخته و سپس به محوطه‌های متعلق به این دوره که شامل استقرار (روستا) و قلعه می‌شوند و در ادامه به وضعیت تحولات تاریخی دوره اشکانی که این نواحی در آن نقش داشته‌اند و همچنین عوامل مؤثر در شکل‌گیری و مکان‌یابی محوطه‌ها و تحلیل و مقایسه یافته‌های سطحی و معماری به‌دست آمده پرداخته‌ام.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Archaeological Survey of Parthian Settlements in Qarachai basin, Tafaresh county, Markazi Province

نویسنده [English]

  • Ali Nourallahi
Tehran
چکیده [English]

Abstract: The central part of Tafarsh is a mountainous area surrounded by mountains. This area is located next to the north-south highway that passes through the Kavir desert edges. In different historical and perhaps prehistoric eras, it has been an opinion; It has given a special position to this area. In the Parthian period, this area is believed to be one of the first areas. This was noticed after the advance of the Parthians to the west and on the eve of the conquest of Media because this difficult-to-pass area as a natural fortress could provide the necessary fields for military supplies and preparations during crises. In this area, several settlements and sites related to this period were studied and investigated. Its results show that these sites were created on the banks of the Qarachai River and its tributaries and on the side of the mountain roads that connect this area to other areas or pass through this area. The study of pottery, along with other factors, also shows the cultural and commercial relations and the importance of this region in these exchanges as a communication and strategy link. Generally, I have tried in this article. First, I will discuss the situation of the Parthian period and the historical geography of Tafarsh from the archaeological and historical perspective. Then to the areas belonging to this period, which include the settlement (village) and the castle. In the following, I have discussed the historical developments of the Parthian period in which these areas played a role, as well as the effective factors in the formation and location of the areas and the analysis and comparison of the surface and architectural findings obtained. the end , have tried to provide a conclusion of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parthian Settelments
  • Common Ware
  • Clinky Ware
  • Qarachai River
  • Tafresh county
  • Markazi Province