اهداف و چشم انداز

پژوهشنامه ایران باستان

پژوهشنامه ایران باستان مجله‌ای علمی وابسته به گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن است که هر سال در دو شماره منتشر می‌شود. پژوهشنامه ایران باستان در زمینه‌های باستان‌شناسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی و تاریخ ایران باستان و ایرانِ فرهنگی و سرزمین‌های همجوار منتشر می‌شود.

این مجله براساس آیین‌نامۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر خواهد شد و پس از انتشار، روند ثبت آن در فهرست نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز خواهد شد.

 

با استناد به آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 98/02/09، انواع مقالات علمی که در صفحه اول مقاله مشخص خواهد شد، عبارت است از:

  • مقاله علمی- پژوهشی
  • مروری؛
  • کوتاه؛
  • مطالعه موردی؛
  • روش‌شناسی؛
  • کاربردی؛
  • نقطه نظر؛
  • مفهومی؛
  • فنی؛
  • ترویجی.

در این نشریه علمی، پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله در صفحه اول هر مقاله درج می‌شود. (ماده 2، بند 6 آیین‌نامه)

شایان ذکر است در هنگام داوری رتبه علمی هر مقاله (پژوهشی، ترویجی، مروری) تعیین  و همراه نتایج داوری به نویسنده مقاله اعلام می‌گردد.