شمایل‌‌نگاری مهر از سرخ کُتل تا بورگ‌سن‌آندئول

نوع مقاله : نقد و بررسی کتاب

نویسنده

دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی، ایروان، ارمنستان

چکیده

پژوهشگران گوناگونی دربارۀ آیین مهر به پژوهش پرداخته‌اند و مقاله‌ها و کتاب‌های مختلفی در این زمینه به زبان‌های مختلف در سال‌های مختلف به قلم این پژوهشگران به رشتۀ نگاشته درآمده است. بااین‌حال این آیین پر رمز و راز هنوز نیز مسئلۀ پژوهشی پژوهشگران مختلف است و از زاویه‌های مختلف به آن می‌نگرند. یکی از کتاب‌های تازۀ قلمرو مهرپژوهی کتاب Images of Mithra است که انتشارات دانشگاه آکسفورد آن را در سال 2017 به بوتۀ نشر سپرده که بر آیین مهر یا میتراییسم دگربار از چشم‌انداز شمایل‌شناسی پرتوی تازه افکنده است. نگارنده در این مقاله به بررسی این کتاب می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iconography of Mithras from Surkh Kotal to Bourg-Saint-Andéol

نویسنده [English]

  • Arshak Iravanian
PhD of Ancient Iranian languages and culture, Yerevan, Armenia.
چکیده [English]

Many researchers have researched the ritual of Mithraism and various articles and books have been written in this field in different languages in different years by these researchers. However, this mysterious ritual is still the research issue of different researchers and they look at it from different angles. One of the new books in the field of Mithraism studies is the book Images of Mithra, which was published by Oxford University Press in 2017, and sheds new light on the religion of Mithraism from the perspective of iconography. The author reviews this book in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mithra
  • iconography
  • Mithraeum