گورستان‌های بشکرد براساس نخستین فصل بررسی‌های باستان‌شناختی سردشت بشکرد، هرمزگان

نوع مقاله : مقالۀ فنی (گزارش باستان‌شناختی)

نویسنده

;کارشناس ارشد باستان‌شناسی

چکیده

نخستین فصل بررسی‌های باستان‌شناختی دهستان سردشت بخش مرکزی شهرستان در اسفند 1394 و بهار 1395 انجام شد که در این بررسی گورها و گورستان‌های بسیار از دوره‌های مختلف شناسایی شد. چنانکه می‌دانیم گورها و گورستان‌ها در هر دورهای از تاریخ، اطلاعات قابل توجه مردم‌شناختی، باستان‌شناختی و گاهی زبان‌شناختی به‌دست می‌دهند و از این رو بسیار مهم هستند. با توجه به همجواری شهرستان بشکرد در شرق هرمزگان با استان‌های سیستان‌وبلوچستان، انتظار می‌رفت که یافته‌های فرهنگی و محوطه‌های باستانی همچون گورستان‌ها مشابه این حوزه فرهنگی باشند که در پایان بررسی و آغاز مطالعه یافته‌ها، در خصوص گورستان‌های دوران تاریخی با وجود گورهای خرپشته‌ای و سنگچین، این شباهت‌ها محرز و فرضیه گفته ‌شده، تقویت شد چنانکه در دوران تاریخی، گورهای خرپشته‌ای و سنگ‌چین و گاهی با ابعاد بزرگ و چشمگیر که اغلب در اطراف آنها قطعات سفال پراکنده است، شناسایی شدند که مشابه این نوع گورها در جنوب شرق و نوار ساحلی جنوب ایران و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس بارها گزارش شده است. در این مقاله به گورستان‌های بشکرد براساس نخستین فصل بررسی‌های باستان‌شناختی سردشت بشکرد هرمزگان پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bashkard Cemeteries based on the First Season of the Archaeological Investigations of Sardasht-e Bashkard, Hormozgan

نویسنده [English]

  • Anahita Poodat
MA of Archaeology
چکیده [English]

Archaeological surveys of Sardasht village from the central part of Beshkord city in March 2014 and April 2015 identified more than 120 sites in the form of hills, cemeteries and monuments. A large number of these sites are cemeteries from different eras from the third millennium BC to the late Islamic era. Due to the neighborhood of Beshkord/Bashagard city in the east of Hormozgan with the provinces of Sistan and Baluchistan and Kerman, the archaeological findings and ancient sites including cemeteries were similar to the findings of this cultural area. In the historical era, Cairn burial were identified, which are similar to these types of graves in the southeast and coastal strip of southern Iran and the Persian Gulf Hinterland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bashkard
  • Cemetery
  • Burial

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

الف) فارسی
حیدری، نوذر. (1391). «بررسی باستان‌شناختی  شهرستان خاش، سیستان‌و‌بلوچستان، زمستان 1388، چکیده مقاله‌های یازدهمین گردهم‌آیی سالانه باستان‌شناسی ایران. تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. 
 
ب) نافارسی
Cleuziou, S. & Maurizio T. (2007). In the shadow of the ancestors, the prehistoric foundations of the early Arabian civilization in Oman. Sultanate of Oman: ministry of heritage and culture. 
Floyer, E. A. (1882). Unexplored Balūchistan, London: Griffith & Farran.