سان روسم دخمه‌ای ناشناخته در کرانه جزمان رود کرمانشاه در زاگرس مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر آزاد

10.22034/ais.2023.404254.1047

چکیده

دخمه سان روسم در تنگه هوزمانوند و در کرانه غربی رودخانه جزمان و بر سر ایلراهی که از این تنگه می‌گذرد واقع است. این ایلراه دشت های شمالی‌تر یعنی هلشی و مایشت(ماهیدشت) را با نواحی جنوبی‌تر یعنی هلیلان و مناطق همجوار را به هم وصل می‌کند و دارای اهمیتی استراتژی است. سان روسم از نوع دخمه‌های آزاد است. این دخمه دارای شکلی مکعب مستطیل است و ورودی آن تقریباً رو به شمال است. رودخانه جزمان از جنوب و پشت آن می‌گذرد این موضوع در کنار عوامل دیگر از جمله اینکه در کنار ایلراه ایجاد شده کاربری آن به عنوان گور دخمه را مورد تردید قرار می‌دهد. با توجه به موقعیت آن احتمالاً دارای کارکردهای دیگر است. از جمله این کارکردها می‌توان به دخمه‌ای برای نگهبانی، استراحت(مانند طاق گرا) یا انبار غلات یا بر اساس روایت‌های که در میان مردم رواج دارد مکانی مذهبی و آیینی بوده است. با توجه به شباهت این دخمه با برخی از دخمه‌ها در جزئیات از جمله در قاب ورودی و شیوه تاق گهواره‌ای و همچنین شیوه کندن این دخمه و چگونگی زدودن بخش‌های سست صخره در جوانب آن که مشابه شیوه‌های جداسازی قواره‌های سنگی در معادن سنگ در این منطقه و مناطق همجوار می‌باشد، به گمان این دخمه در اواسط دوره اشکانی ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

San Rossam is an unknown crypt on the bank of Jezman River in Kermanshah in central Zagros

نویسنده [English]

  • Ali Nourallahi
free researcher
چکیده [English]

San Rossam Tower or Crypt is located in Houzmanvand gorge and on the west bank of Jezman River and it is located at the trip way that passes through this gorge. This road connects the more northern plains, namely Halashi and Mayesht (Mahidasht), with the more southern areas, Hulailan Valley and neighboring areas, and is of strategic importance. San Rossam is a type of free crypts. This Tower has a rectangular cube shape and its entrance is almost facing north. Jezman River passes from the south and behind it. This issue, along with other factors, such as the fact that it was created next to the road, makes its use as a tomb questionable. According to its location, it probably has other functions. Among these functions, it can be used as a crypt or a tower for guarding, resting (such as Taghi Gara) or a grain store, or according to the narratives that are popular among the people; it was a burial place or religious and ritual place. Considering the similarity of this crypt with some crypts in details, including the entrance frame and the way of the rock arch, as well as the way of digging this crypt and how to remove the loose parts of the rock on its sides, which is similar to the methods of separating stone blocks in mines. There is stone in this area and neighboring areas, it is believed that this crypt was created in the middle of the Parthian period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Zagros
  • Kermanshah
  • Hozmanvand
  • crypt
  • San Rossam