هخامنشیان در مصر

نوع مقاله : نقد و بررسی کتاب

نویسنده

گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن

10.22034/ais.2023.414985.1051

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Achaemenians in Egypt

نویسنده [English]

  • Houshang Rostami
Tissaphernes Archaeological Research Group
چکیده [English]

کمبوجیه سیاست کورش را مبنی بر استحکام پایه‌ها و توسعه سرزمینی هخامنشیان ادامه داد. ازجمله برنامه‌های توسعه سرزمینی، لشکرکشی به مصر بود که مقدمات آن در زمان کورش فراهم شده بود که کمبوجیه آن را عملیاتی کرد و مصر به سرزمین‌های زیر فرمان هخامنشی ضمیمه شد. برای درک بهتر از تأثیرات فرهنگی هخامنشیان و مصر باید شواهد باستان‌شناسی باقیمانده از آن دوران که توسط باستان‌شناسان پژوهشگران مختلف کشف و بررسی شده‌اند به دقت بررسی و مطالعه کرد که ازجمله شواهد باستان‌شناختی باقیمانده می‌توان به کتیبه‌های هخامنشی در حمامات و کانال سوئز، کتیبه و آثار معماری جزیره الفانتین و نقش برجسته‌های هخامنشی در معبد هیبیس و سایر شواهد فرهنگی و باستان‌شناختی که در مصر یافت شده، اشاره کرد. این مقاله بر آن است تا کتاب هخامنشیان در مصر (براساس شواهد باستان‌شناسی) را نقد و بررسی کند. استان‌شناختی که در مصر یافت شده، اشاره کرد. این مقاله بر آن است تا کتاب

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenians
  • in
  • Egypt