تلاشی جهت بازشناسی هویت شخصیت های اساطیری مرتبط با نقوش مار و مارخدا در هنر مهرسازی ایلام باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مستقل

10.22034/ais.2024.437808.1076

چکیده

در هنر ایلام باستان نقش‌مایه‌های مرتبط با مار و مارخدا به‌عنوان دسته‌ای از مهم‌ترین موجودات اساطیری ترکیبی شناخته می‌شوند. مسلماً هر نقش‌مایه اساطیری در هنر باستان نمایان‌گر شخصیتی خاص (به‌عنوان ایزد، دیو، ارواح محافظ، قهرمانان اساطیری و...) در اساطیر آن قوم بوده است و گروه مارخدایان ایلامی که خود شامل چند گونه مختلف می‌شود نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما با وجود اهمیت‌شان، هویت غالب اعضای این گروه نقش‌مایه‌ای نیز همچون بسیاری از دیگر موجودات اساطیری ایلامیان ناشناخته مانده است. این نوشتار با هدف شناخت بهتر ویژگی‌های دین ایلامی و ایزدان مورد پرستش در ایلام باستان در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها است که "نقوش مختلف مارخدایان در مهرهای ایلامی به چه انواعی تقسیم می‌شود؟" و "هر یک از انواع مختلف نقوش مار و مارخدا در هنر ایلامی نمایان‌گر کدام ایزد یا شخصیت اساطیری بوده است؟" برای این منظور، نوشتار حاضر نقش‌مایه‌های مرتبط با مارها و مارخدایان ایلامی را که از میان بیش از 4000 مهر و اثر مهر ایلامی منتشر شده استخراج نموده در 8 زیرگروه مختلف زیر طبقه‌بندی کرده است: 1. مارهای در هم پیچیده؛ 2. مار/افعی شاخ‌دار؛ 3. مار-اژدها؛ 4. قایق-مرد؛ 5. مار با سر انسان؛ 6. مار با نیم‌تنه انسان؛ 7. ایزد ماردوش؛ 8. ایزد انسانی نشسته بر مار چنبره زده. سپس سعی شده تا از طریق مقایسه ویژگی‌های تصویری هر زیر گروه با توصیفاتی که در متون مختلف مذهبی و اساطیری ایلام و بین‌النهرین باستان از شخصیت‌های مختلف اساطیری مرتبط با مارها وجود دارد، هویت اعضای هر زیرگروه را بازشناسی نماید و در این راه به تناسب موضوع از پژوهش‌های پیشین، شواهد مادی مرتبط و استدلال‌های منطقی نیز بهره برده است. در نهایت پس از معرفی ایزدان و شخصیت‌های اساطیری مختلف مرتبط با هر یک از این نقش‌مایه‌ها به‌عنوان ایزدانی ازجمله ایشتاران، نینزو، نیرح و این‌شوشینک و هیولاهایی به‌ویژه موش‌حوشو، اوشوم‌گل/بشمو و موش‌شتور، به توضیح شرایط شکل‌گیری و تحول اعضای این گروه نقش‌مایه‌ای در بافت سیاسی-فرهنگی خاور نزدیک باستان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Attempt to recognition of identity of mythological characters regarding the snake and snake-god motifs in the ancient Elam glyptic

نویسنده [English]

  • Nooraddin Mehdi Ghaempanah
Independent Researcher
چکیده [English]

Snakes and snake-gods hold significant importance as a motif group among hybrid mythological creatures in ancient Elamite art. Each mythological motif in their art represents a distinct character, such as gods, demons, protective spirits, or mythological heroes. The Elamite snake-gods, comprising various species, are no exception to this rule. However, despite their significance, the identities of most members within this motif group remain unknown, similar to many other mythological creatures in Elamite art.
This article aims to enhance our understanding of the characteristics of the religion and the gods worshipped in ancient Elam. It seeks to answer these questions: “what are the types of snake-gods in Elamite glyptic” and “which god or mythological character each type of hybrid snake motif in Elamite art represents”. To achieve this, the article analyzes motifs related to Elamite hybrid snakes from over 4000 published Elamite seals and seal impressions. These motifs are then classified into eight distinct subgroups: entwined snakes, horned snake/viper, snake-dragons, boat-god, snake with human head, snake with a human torso, deity with snakes raised from his shoulder, and an anthropomorphic deity sitting on a coiled snake throne.
The article further attempts to identify the members of each subgroup by comparing the visual characteristics of each subgroup with descriptions of different mythological characters associated with snakes in religious and mythological texts from ancient Elam and Mesopotamia. It also draws upon previous research, relevant material evidence, and logical arguments to support its findings. Finally, the article introduces mythological characters and creatures associated with each motif, such as Ištaran, Ninazu, Inšušinak, Mušḫuššu, ušumgal/Bašmu, and Muš-šà-tùr. By doing so, it explains the circumstances surrounding the formation and transformation of this motif group within the politico-cultural context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ancient Elam
  • snake-god
  • seal