نکاتی چند در باب مقالۀ نقد کتاب هخامنشیان در مصر

نوع مقاله : نقد و بررسی کتاب

نویسنده

ندارم

10.22034/ais.2024.434862.1072

چکیده

در شمارۀ 5 سال 2 و صفحات 101 تا 107 نشریۀ وزین پژوهشنامۀ ایران باستان مقاله‌ای با عنوان «هخامنشیان در مصر» توسط آقای دکتر هوشنگ رستمی چاپ شده که نقدی است بر کتاب اینجانب که بیش از 10 سال پیش به چاپ رسیده است. در باب پاسخگویی به این نقد چند سطری نگاشته شده است که خواهشمند است در شمارۀ بعدی آن نشریه درج شود. در این مجال به چند مورد که در آن نقد به شکلی مبهم بیان شده بود، اشاره‌ای شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Achaemenians in Egypt

نویسنده [English]

  • Shahin Mahyar
Nothing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • Achaemenians
  • Egypt