مانی و شاپورگان او: نگاهی به محتوا و سرگذشت کهن‌ترین کتاب بازمانده از روزگار ساسانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مراغه

چکیده

مانی، پیام‌آور ایرانی، در سدۀ سوم میلادی دینی را بنیان نهاد که تا چند سده بعد، از چین تا اروپا را درنوردید. یکی از دلایل موفقیت مانی، تبلیغاتی گسترده با بهره‌گیری از ابزارهایی هنری همچون شعر و حکایات تمثیلی، خوش‌نویسی، تذهیب و نقّاشی و نیز به‌کارگیری انواع زبان‌های رایجِ آن روزگار بود. او برای ماندگاری و تأثیرگذاری اندیشه‌ها و آموزه‌هایش و حفظ اصالت آن‌ها، کتاب‌های متعدّدی را به زبان‌های گوناگون روزگار خود نوشت و پیروانش نیز این سنّت را ادامه دادند. شاپورگان به‌احتمال نخستین کتاب مانی بود که به‌منظور خوانده‌شدن و دریافته‌شدن در دربار ساسانی و قلمرو ایرانشهر به زبان پارسی میانه نوشته شد. مانی در این کتاب شرحی از رسالت خود و آموزه‌هایش را با بهره‌گیری از تعابیر و اصطلاحات و انگاره‌های آشنا در جهان ایرانی ـ زرتشتی به‌تحریر درآورد. در این جستار براساس متون اصیل مانوی و منابع دست‌اول تاریخی، نخست شرحی دربارۀ زندگانی و آموزه‌های مانی ارائه شده است و در ادامه، برپایۀ پاره‌های برجامانده از کتاب شاپورگان مانی و اشارات منابع تاریخی و ادبی، نشان داده شده که این کتاب چه آموزه‌هایی را منتقل می‌کرده، چه محتوا و کارکردی داشته و فرجام و سرنوشت آن در دوران اسلام چه بوده است. این مقاله توجّه می‌دهد که شاپورگان کهن‌ترین کتابی است که بخش‌هایی از آن عیناً از روزگار ساسانیان برجای مانده و ازاین‌رو گواهی است ارزنده بر زبان، ادبیّات و انگاره‌های فرهنگی و دینی ایرانِ اوایل عصر ساسانی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mani and his Shapurgan: A Look at the Content and History of the Oldest Surviving Book from the Sassanid Era

نویسنده [English]

  • Daryoosh Ahmadee
Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Department of Maragheh city
چکیده [English]

Mani, the Iranian messenger, founded a religion in the third century AD that spread from China to Europe a few centuries later. One of the reasons for Mani's success was his extensive propaganda using artistic tools such as poetry and allegorical anecdotes, calligraphy, gilding and painting, as well as the use of a variety of common languages ​​of the time. In order to perpetuate and influence his ideas and teachings and to preserve their authenticity, he wrote several books in different languages ​​of his time and his followers continued this tradition. Shapurgan was probably the first Mani book written in Middle Persian to be read and understood in the Sassanid court and Iranshahr. In this book, Mani wrote a description of his mission and teachings using familiar interpretations, terms, and ideas in the Iranian-Zoroastrian world. In this article, based on the original Manichaean texts and historical sources, first a description of Mani's life and teachings is provided, and then, based on excerpts from Mani's Shapurgan and references to historical and literary sources, it is shown what teachings has this book conveyed, what was its content and function and what was its fate and destiny in the time of Islam? This article notes that Shapurgan is the oldest book, parts of which have survived from the Sassanid era and is therefore a valuable testimony to the language, literature and cultural and religious ideas of early Sassanid Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mani's Shapurgan
  • Manichaean religion
  • Middle Persian
  • The End of the World
  • Sassanid Literature